ROD " IRYS " w Ciechocinku LATO

Godziny urzędowania

Gospodarz ogrodu - działka nr 66
urzęduje od poniedziałku do soboty
w godz. 10:00-11:00 
oraz 14:00-18:00
tel: 515 084 181

Skarbnik ogrodu przyjmuje w świetlicy w dniach:
Wtorek - godz. 15:00 - 18:00
Środa - godz. 10:00 - 12:00
Czwartek - godz. 15:00 - 18:00
Piątek - godz. 15:00 - 18:00
Sobota - godz. 14:00 - 18:00
tel : 602 352 717
Wpłaty można dokonywać  bezpośrednio na konto:
WBK BANK ZACHODNI SA. W CIECHOCINKU
UL. ZDROJOWA  11
NR : 40 1500 1780 1217 8005 5333 0000

Uwagi można wrzucać do skrzynki przy świetlicy.