ROD " IRYS " w Ciechocinku

Plan zamierzeń na 2018 rok 
DLA ROD "IRYS"

w Ciechocinku

 

 

Lp

TREŚĆ

TERMIN

UWAGI

1

Opracowanie Planu zamierzeń Zarządu na rok 2017

02.I -10.I

 

2

Przygotowanie sprzętu do wdrożenia programu komputerowego DGCS PZD System

02.I - 20.II

 

3

Opracowanie Planu zamierzeń ROD "IRYS" na rok 2018

20.I - 15.III

 

4

Opracowanie sprawozdania z wykonanych remontów i prac za rok 2017

10.II - 01.III

 

5

Opracowanie sprawozdania finansowego za rok 2017

01.II - 31.III

 

6

Opracowanie sprawozdania z działalności za 2017r

15.II- 20.III

 

7

Opracowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017

15.III- 30.III

Komisja Rewizyjna

8

Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia zebrania sprawozdawczego

15.II-15.IV

 

9

WŁĄCZENIE WODY

21.IV 2018r

 

 

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 17.03.2018r

Godz.10.00 - I termin 10.30 - II termin10

Przygotowanie pisma do Zarządu OZ w sprawie zakupu oprogramowania DGCS PZD System .

 

01.I - -20.IV

 

 

W zależności

od dostępności

11

Komisyjny przegląd ogrodu.

Regulaminowe wyposażenie działek.

01.V- 30. VI

Sprawdzenie

wyposażenia.

Powołana Komisja

12

Czyszczenie i odchwaszczenie chodnika w alejce Wiśniowej i Irysowej

10.V- 30.VI

 

13

Wymiana części ogrodzenia zewnętrznego od strony płd.

01.VI-30.V

 

 

14

Komisyjny przegląd sprzętu technicznego i biurowego oraz stanu instalacji elektrycznej

01.V-30.V

Powołana Komisja

 

 

15

Wybrakowanie niesprawnego sprzętu

01.VII-10.VII

 

16

Dzień Działkowca

25.08.2018

 

 

17

Przygotowanie do zimy

15.X.30.X

 

 

 

18

 

WYŁĄCZENIE WODY

w zależności od temperatury

 

19

Spotkanie świąteczno-noworoczne z udziałem zaproszonych gości

 

07.XII.2018r

 

20

Uaktualnianie dokumentacji ogrodu i działkowców

cały rok

 

 

21

Konserwacja sieci energetycznej

cały rok

 PLAN

 

ZAMIERZEŃ ZARZĄDU ROD „ IRYS”


 

Lp.

Treść zamierzenia

Termin

Realizacja

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Posiedzenie Zarządu:

-zatwierdzenie planów na rok 2018;

-oprogramowanie DGCS PZD System;

-sprawy bieżące.

 

17.01.18r

 

 

 

2.

Posiedzenie Zarządu:

przygotowanie materiałów na walne;

-projekt rozwoju ogrodu;

-sprawy bieżące.

 

14.02.18r

 

 

 

 

3.

Posiedzenie Zarządu:

-lista członków zalegających z płatnościami ;

-przygotowanie walnego;

-sprawy bieżące.

 

14.03.18r

 

 

 

Komisja

Rewizyjna

4

Przygotowanie Teatru Letniego na walne

 

23.03.18r.

 

 

 

5

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ROD „ IRYS”

17.03.18r

 

Godzina

10.00

drugi termin

10.30

6.

Posiedzenie Zarządu:

-ustalenia i wnioski z walnego;

-korekty planów;

-sprawy bieżące.

 

18.04.18r

 

 

 

 

7.

Posiedzenie Zarządu:

-zadania dla członków zarządu na drugie półrocze;

-sprawdzenie przygotowanych materiałów z walnego;

 

 

16.05.18r

 

 

 

8.

Posiedzenie Zarządu.

-projekt "Dnia Działkowca;

-sprawy bieżące.

 

 

20.06.18r

 

 

 

 

9.

Posiedzenie Zarządu:

-przygotowanie Dnia Działkowca

-sprawy bieżące.

 

18.07.18r

 

 

 

10

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

ŚWIĘTO PLONÓW

25.08.18r

 

Godzina

16.00

11.

Posiedzenie Zarządu:

-ocena Dnia Działkowca

-sprawy bieżące

 

 

19.09.18r

 

 

 

12.

Posiedzenie Zarządu:

- przygotowania do zimy;

-sprawy bieżące.

17.10.18r

 

 

 

13.

Posiedzenie Zarządu:

-przygotowanie spotkania świąteczno-nowrocznego

-sprawy bieżące

 

14.11.18r

 

 

 

14.

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

07.12.18r

 

 

Zarząd oraz Komisja

Rewizyjna

 

 

Prezes zarządu ROD

 

Jan PILARSKI

EDWW