ROD " IRYS " w Ciechocinku WIOSNA

KomunikatyKomunikat

 

Szanowni działkowicze Zarząd ROD „IRYS” w Ciechocinku uprzejmie informuje, że miejsce składowania gałęzi zostało wyznaczone obok kontenera na śmieci przy alejce Wiśniowej. Zaznaczamy, iż jest to miejsce tylko i wyłącznie na gałęzie. Meble, sprzęt AGD itp. działkowicz pozbywa się z terenu ogrodu we własnym zakresie. Przypominamy również, że każda działka powinna być zgodnie z regulaminem wyposażona w kompostownik na, którym składowane są pozostałe odpady roślinne. Za nie stosowanie się do powyższych ustaleń grożą konsekwencje przewidziane w regulaminie.

*****
Brama wjazdowa od ul.NORWIDA


Gospodarz ogrodu - działka nr 66
urzęduje w soboty
w godz. 10:00 -13:00 

Skarbnik ogrodu przyjmuje w świetlicy w dniach:

Środa - godz. 10:00 - 12:00
Sobota - godz. 12:00 - 15:00
0

Wpłaty można dokonywać  bezpośrednio na konto:
WBK BANK ZACHODNI SA. W CIECHOCINKU
UL. ZDROJOWA  11
NR : 40 1500 1780 1217 8005 5333 0000

Prezes oraz członkowie zarządu ROD "IRYS" 
przyjmują skargi i wnioski działkowców 
Uwagi można wrzucać do skrzynki przy świetlicy.

*****

W związku z zapobieganiem nadmiernej populacji kotów na terenie ogrodu „IRYS” informuje się, że Towarzystwo Ochrony nad Zwięrzętami organizuje bezpłatną akcję sterylizacji/kastracji kotek i kocurów.

Prosimy o zgłaszanie typowanych zwierząt
pod nr telefonu 517 407 403.Zarząd ROD "IRYS" ogłasza
konkurs na najlepsze zdjęcie związane z naszym ogrodem.


Zarząd ROD "IRYS" zobowiązuje
wszystkich działkowców
do uaktualnienia swoich danych osobowych
z podaniem numeru telefonu, e-maila.

Powyższe informacje można wysłać na e-mail ogrodu.