loading...

ROD " IRYS " w Ciechocinku WIOSNA

Komunikaty


Dnia 29.04.2017 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Komunikat

 

Szanowni działkowicze Zarząd ROD „IRYS” w Ciechocinku uprzejmie informuje, że miejsce składowania gałęzi zostało wyznaczone obok kontenera na śmieci przy alejce Wiśniowej. Zaznaczamy, iż jest to miejsce tylko i wyłącznie na gałęzie. Meble, sprzęt AGD itp. działkowicz pozbywa się z terenu ogrodu we własnym zakresie. Przypominamy również, że każda działka powinna być zgodnie z regulaminem wyposażona w kompostownik na, którym składowane są pozostałe odpady roślinne. Za nie stosowanie się do powyższych ustaleń grożą konsekwencje przewidziane w regulaminie.

*****
Brama wjazdowa od ul.NORWIDA 
będzie otwarta :

otwaeta

*****

W związku z zapobieganiem nadmiernej populacji kotów na terenie ogrodu „IRYS” informuje się, że Towarzystwo Ochrony nad Zwięrzętami organizuje bezpłatną akcję sterylizacji/kastracji kotek i kocurów.

Prosimy o zgłaszanie typowanych zwierząt
pod nr telefonu 517 407 403.Zarząd ROD "IRYS" ogłasza
konkurs na najlepsze zdjęcie związane z naszym ogrodem.


Zarząd ROD "IRYS" zobowiązuje
wszystkich działkowców
do uaktualnienia swoich danych osobowych
z podaniem numeru telefonu, e-maila.

Powyższe informacje można wysłać na e-mail ogrodu.