ROD " IRYS " w Ciechocinku

Godziny urzędowania

Gospodarz ogrodu - działka nr 66
urzęduje od poniedziałku do piątku:
godzinę dziennie 
w sobotę :
2 godziny
tel: 515 084 181

Skarbnik ogrodu przyjmuje w świetlicy w dniach:
Środa - godz. 10:00 - 12:00
Sobota - godz. 12:00 - 15:00
tel : 602 352 717
Wpłaty można dokonywać  bezpośrednio na konto:
WBK BANK ZACHODNI SA. W CIECHOCINKU
UL. ZDROJOWA  11
NR : 40 1500 1780 1217 8005 5333 0000

Uwagi można wrzucać do skrzynki przy świetlicy.
EDWW