ROD " IRYS " w Ciechocinku

Nasze porady

I. BUDOWLE

1. Budujemy altany zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2015r. "Prawo budowlane"

W art.2 po pkt9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

altanie działkowej- należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35m2 oraz wysokości do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza12m2.

                                                        Dziennik Ustaw RP Poz. 528 z 15.04.2015r.


Uwaga: Odległość altany od granic działek 3m.


2. Szklarnia na działce  może mieć powierzchnię nie przekraczającą 25m2 i wysokość do 3m. Nie może posiadać urządzeń grzewczych.

3. Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki i 3m wysokości z tym, że w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki. Odległość od wszystkich  granic 1m.

4.Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9m2.


Inne budowle jak oczka wodne, pergole, baseny i trejaże  określone są w Regulaminie ROD.

nadesłał: Jan PilarskiII. NASADZENIA


1. Nasadzenia drzew owocowych i krzewów.

   Gatunki i odmiany drzew słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości 2m od granicy działki. W przypadku moreli 3m , a czereśni i orzecha włoskiego 5m , a szczepionych na podkładkach słabo rosnących 3m.

Krzewy owocowe należy sadzić w odległości 1m od granicy działki a krzewy leszczyny 3m.

2. Nasadzenia drzew ozdobnych i iglaków.

Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych , w tym iglaków pod warunkiem ,że będą to gatunki i formy słabo rosnące, w odległości 2m od granic działki.

W odległości 2m od granic wysokość nie powinna osiągać więcej jak 3m.

nadesłał: Jan Pilarski
EDWW