ROD " IRYS " w Ciechocinku LATO

Zarząd

W dniu 25.04.2015 r. w wyniku przeprowadzonego głosowania Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD w ROD "IRYS" w Ciechocinku   wybrało następujący skład organów PZD w Ogrodzie :

  

Zarząd ROD:

 

     1. Prezes zarządu - Pilarski Jan

            2. I - wiceprezes - Paracki Grzegorz

                  3. Wiceprezes -  Jakubowska Jadwiga
       4. Skarbnik - Nowopolski Marian 

                5. Sekretarz -  Zbierzchowska Danuta

 

 

Komisja rewizyjna ROD :

 

          1. Przewodnicząca -  Kościuk Cecylia

                                 2. Zastępca przewodniczącej -  Dudzińska Danuta
 3. Sekretarz - Stefańska Danuta 

 

 

Na Delegatów  na  Okręgowy Zjazd Delegatów PZD wybrano:

   1. Pilarski Jan            

 2. Kościuk Cecylia   
   3. Paracki Grzegorz   


Członkiem Zarządu Okręgowego został :

 Pilarski Jan

Prezesami Zarządu od roku 1962 byli:


               1. Skowroński Jan                   1962 - 1969           
  2. Marszewski Jan                 1969 - 1985
  3. Furmaniak Bronisław        1986 - 1992
      4. Wiśniewski Stefan           1992 - 1996    

  5. Krychowiak Andrzej         1996 - 2000
                    6. Bratkowski Józef                2000 - 2001               
       7. Janowski Wojciech              2001 - 2007
               8.  Zarząd komisaryczny                                       
            Komisarz  Chojnacki
 Jan   VII - IX 2007
                9.  Przekwas Wojciech            IX 2007 - II 2008
           10. Skowroński Wojciech         II 2008 - I 2009
             11.Stefański Mirosław              I 2009 - VII 2009
      12. Dobrzeniecki Feliks           VII - VIII 2009
     13. Klamka Marian                    2009 - 2013

                   
   
DOKUMETACJA