ROD " IRYS " w Ciechocinku

KomunikatyZarząd ROD " IRYS" przypomina o wymianie wodomierzy. Brak ważności przyrządów może skutkować naliczniem ryczału za użytkowanie wody.

*****

  Termin płatności za użykowanie działki - statutowy czas do 30.06 każdego roku. Kto nie wniesie opłat w tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe. Kto przekracza termin o 6 m-cy naraża się na pozbawienie praw użytkowania działki.

*****

Zarząd ROD"IRYS" przypomina

o zakazie SPALANIA na terenie

 

ogrodu wszelkich odpadów .

Nie stosowanie się do przepisów ustawy z 14.12.2012 r i zapisu w

Regulaminie ROD, może poskutkować karą aresztu, nałożeniem mandatu do 500zł , 
lub 
grzywny do 5000 zł.  

*****

Szanowni działkowicze Zarząd ROD „IRYS” w Ciechocinku uprzejmie informuje, że na terenie ogrodu jest kategoryczny zakaz składowania gałęzi, mebli, sprzętu AGD itp. Działkowicz wyżej wymienione rzeczy pozbywa się z terenu ogrodu we własnym zakresie. Przypominamy również, że każda działka powinna być zgodnie z regulaminem wyposażona w kompostownik na, którym składowane są pozostałe odpady roślinne. Za nie stosowanie się do powyższych ustaleń grożą konsekwencje przewidziane w regulaminie.

*****
Brama wjazdowa od ul.NORWIDA 
jest otwarta :

w każdą środę do godziny 18:00

*****

W związku z zapobieganiem nadmiernej populacji kotów na terenie ogrodu „IRYS” informuje się, że Towarzystwo Ochrony nad Zwięrzętami organizuje bezpłatną akcję sterylizacji/kastracji kotek i kocurów.

Prosimy o zgłaszanie typowanych zwierząt
pod nr telefonu 517 407 403.
 

Zarząd ROD informuje, że każdemu członekowi PZD przysługuje odznaczenie "Zasłużony Działkowiec".

Zgodnie z Uchwałą KR PZD z dnia 30 listopada 1982 roku w sprawie trybu i warunków
nadawania odznak związkowych przedstawiamy kryteria dla poszczególnych rodzajów odznaczeń :

   1.
 brązowa odznaka  - może być nadawana 
przez Zarząd ROD za wzorowe prowadzenie działki  przez okres co najmniej 3 lat.

   2. srebrna odznaka - może być nadana:                                                                                                           - za społeczną pracę w ogrodach PZD przez co najmniej 5 lat. 
                                     - za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków działkowca w okresie co najmniej 10 kolejnych lat.
    3. złota odznaka -  za społeczną pracę w organach lub zespołach związku przez co                                           najmniej 7 lat, pod warunkiem, że wzorowo prowadzi dzialkę, a okres
           od nadania wyróżnienia srebną odznaką wynosi 5 lat. Zarząd ROD "IRYS" ogłasza
konkurs na najlepsze zdjęcie związane z naszym ogrodem.


Zarząd ROD "IRYS" zobowiązuje
wszystkich działkowców
do uaktualnienia swoich danych osobowych
z podaniem numeru telefonu, e-maila.

Powyższe informacje można wysłać na e-mail ogrodu.
 


 

EDWW