ROD " IRYS " w Ciechocinku LATO

KomunikatyZarząd ROD " IRYS" przypomina o wymianie wodomierzy. Brak ważności przyrządów może skutkować naliczniem ryczału za użytkowanie wody.

*****

  Termin płatności za użykowanie działki - statutowy czas do 30.06 każdego roku. Kto nie wniesie opłat w tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe. Kto przekracza termin o 6 m-cy naraża się na pozbawienie praw użytkowania działki.

*****

Szanowni działkowicze Zarząd ROD „IRYS” w Ciechocinku uprzejmie informuje, że na terenie ogrodu jest kategoryczny zakaz składowania gałęzi, mebli, sprzętu AGD itp. Działkowicz wyżej wymienione rzeczy pozbywa się z terenu ogrodu we własnym zakresie. Przypominamy również, że każda działka powinna być zgodnie z regulaminem wyposażona w kompostownik na, którym składowane są pozostałe odpady roślinne. Za nie stosowanie się do powyższych ustaleń grożą konsekwencje przewidziane w regulaminie.

*****
Brama wjazdowa od ul.NORWIDA 
jest otwarta :

w każdą środę do godziny 18:00

*****

W związku z zapobieganiem nadmiernej populacji kotów na terenie ogrodu „IRYS” informuje się, że Towarzystwo Ochrony nad Zwięrzętami organizuje bezpłatną akcję sterylizacji/kastracji kotek i kocurów.

Prosimy o zgłaszanie typowanych zwierząt
pod nr telefonu 517 407 403.Zarząd ROD "IRYS" ogłasza
konkurs na najlepsze zdjęcie związane z naszym ogrodem.


Zarząd ROD "IRYS" zobowiązuje
wszystkich działkowców
do uaktualnienia swoich danych osobowych
z podaniem numeru telefonu, e-maila.

Powyższe informacje można wysłać na e-mail ogrodu.